Ели устройство с 2 сензора за температура и един контакт за управление