Промяна на софтуер

Използва се при смяна на климатик.
Промяна на параметрите на съществуващо Ели.
Промяна на начина на реакция на Ели.
Адаптиране на други сензори.
Промяна с цел интеграция в ново жилище / нова система.