Нов изглед/интерфейс

Залагане на нови уеб функции.
Смяна на текущия вид часовници с нов.
Промяна на изгледа на бутони.