Промяна на текущ изглед

Разместване на меню с часовници, промяна на места на бутони.
Промяна на големина и наименование на бутони и часовници.
Промяна на текстове и предупреждения.