Температурен сензор с кабел 10 метра.

Обхват от -40 до 125 градуса: Точност +/-2 градуса.
В обхват от -20 до 60 градуса: Tочност +/-1 градус.
Максимална температура: До 150 градуса.
Дължината на кабела може да бъде различна.
Сензора е устойчив на статично електричество. Подходящ е за външен монтаж, за монтаж в отоплителни системи, за следене на температурата на водни резервоари, водни басейни, температура на входящата вода. За монтаж под вода, трябва да се предвиди подходяща водозащита.
Моментално отчита промяната в температурата. Измерва температурата през интервал от 0,5 градуса. Възможно е измерване и през 0,3 градуса.
Свързване с всяка система Ели.