Сензор за пожар

Отчита наличието на дим в помещението. Подходящ за пожароизвестителна система.
Оптичен димен сензор.
Време на изчакване в алармен режим преди окончателно задействане (примигва само червена светлина) – 20сек.
Разполага със силна собствена сирена, която започва да свири в помещението.
Индикатор за работно състояние.
Захранващо напрежение 11V до 25V.
Свързване с всяка система Ели.