Допълнителен контакт

Управление до 2200W Мах. Препоръчителна номинална мощност до 1000W.
Цялостно разделяне на веригата. Няма нужда от съобразяване на фаза и нула.
Подходящ за управление на всякакви монофазни консумароти. Възможност за управление на по-големи консуматори до 10KW – сауна, джакузи. В този случай се заявява с индивидуална поръчка и цената е друга.
Възможност за изработка със солид стейт реле – реле без подвижни части (прави се консултация дали ще е подходящо това решение)
Свързване с всяка система Ели.