Клавиатура Ели

Никога повече недей става, защото си забравил нещо включено. Ели клавиатура идва на помощ.
Клавиатурата има 5 бутона. Четири от тях са разположени на равни разстояния, 3те бутона в средата са по-големи, последния е малък. 5тия бутон също е по-малък, разположен е на по-голямо разстояние от останалите. Клавиатурата е проектирана така, за да може да се ориентирате по-лесно в тъмното или ако не ви се отварят очи сутрин. 3те бутона имат функции топло, светло и музика. Бутона за светлина винаги е в средата на големите, бутона за топло винаги е до малкия бутон. Останалия голям бутон е за музиката. Малкия бутон има функцията таймер. При натискане на бутони топло/светло/музика се включва съответно една от тези функции. При повторно натискане се изключва. При натискане на малкия бутон за таймера, всички включени уреди (един или повече), ще се изключат автоматично след 30 мин. Вие може да заспите докато слушате музика и музиката ще се изключи автоматично след 30 мин. Малкия бутон, който е на по-голямо разстояние е мастър бутон. Той изключва всички функции наведнъж. Топло, светло, музика, таймер, всички те биват изключени едновременно, чрез натискането на малкия отдалечен бутон.
Клавиатурата отнемя нуждата от наличие на таблет, телефон, компютър и интернет. Тя е съвместима с всяко устройство Ели и не пречи на нормалното му финкциониране. Ако използвате клавиатурата, за да включите уред (примерно отоплението) и излезете бързайки, отново можете да изключите уреда от телефона си. Клавиатурата е програмируема. При нужда могат да се променят функциите или местата на бутоните. Могат да се добавят неограничен брой клавиатури. Клавиатурата се свързва към устройството чрез кабел. Целта е да няма радио вълни в жилището.
Примери:
Заспивате, но музиката ви харесва. Натискате бутона за таймер. Музиката ще спре автоматично след като вече сте заспали.
Детето ви заспива на светната лампа. Преди да излезете от помещението, натискате бутона за таймер. След като детето ви заспи, лампата ще изгасне автоматично, за да си по-пълноценно.
Възможности:
В клавиатурата може да се вгради инфрачервен сензор, когато искате да управлявате и стереоуредбата, телевизора или прахосмукачката от устройство Ели.
В клавиатурата може да се вгради термометър, сензор за качеството на въздуха в помещението или сензор за движение, според нуждите на клиента.
Бутоните могат да се номерират или надпишат. Бутоните могат да се направят със светещи надписи. Около бутоните може да се вгради светещ орнамент, който да свети в един цвят или да си сменя цвета според цвета в който сте пуснали да свети фоновата светлина в жилището (функция на ели светлинно настроение).